uwaga podróbki

Informujemy, że naszym partnerem została firma RUTKOWSKI PATROL, której właścicielem jest Krzysztof Rutkowski. Firma ta chroni praw autorskich wszystkich naszych produktów.

Ostrzegamy nieuczciwą konkurencję! Każda kradzież lub próba kradzieży naszej własności intelektualnej, logo firmy, tłumaczeń, nagrań lektorskich, itd będzie skutkować konsekwencjami karnymi!

W każdym z powyższych przypadków będziemy dochodzić przysługujących nam roszczeń na drodze postępowania sądowego, a także złożymy wniosek o ściganie w związku z związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 116 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1). Spowoduje to wzrost należności o ustawowe odsetki, koszty sądowe i radcowskie oraz pociągnie za sobą dodatkowe kłopoty i niedogodności.

Art. 116. [Rozpowszechnianie utworu bez pozwolenia]

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

NIGDY do instalacji nie potrzebujemy: demontować jednostek nawigacyjnych, rozbierać na części, lutować, klonować urządzeń ani wykonywać jakiejkolwiek ingerencji która w przyszłości może skutkować negatywnym działaniem na państwa jednostkę główną nawigacji a nawet samochód.

Jeżeli ktokolwiek chce wykonywać w/w czynności to niemal w 100% nie jest prawowitym właścicielem oprogramowania i podszywa sie pod naszą markę. Zatem proszę się zastanowić czy tak wykonywana usługa warta jest ryzyka.

Przed instalacją u konkurencji warto zapytać czy osoba/firma która ma wykonać usługę posiada np: metryczkę nagrania lektorskiego do państwa systemu, czy będzie rozkręcać urządzenie, ile to będzie trwało (u nas instalacja menu i lektora to najczęście kwiestia kliku minut!).

Informujemy że wszystkie programy które instalujemy w pojazdach są napisane przez nas osobiście. Tłumaczenia, nasze logo i głos lektora objęte są OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO, które w przypadku kradzieży przez firmy trzecie będą odpowiadały przed Sądem (sprawę może wytoczyć zarówno firma Uczymyautapolskiego mająca wyłączne prawa do nagrań jak i firma Bank Głosów producent lektora a w skrajnych przypadkach możliwe jest także wytoczenia sprawy cywilnej przez samą lektorkę). Każdy system, w którym wykonujemy instalację zawsze aktualizujemy do najnowszej wersji, wielokrotnie testujemy pod względem poprawności działania następnie trafia do instalacji dla klienta końcowego. Gdyby mieli państwo jakąkolwiek wątpliwość, prosimy o kontakt telefoniczny w zakładce kontakt.

Do każdej instalacji wystawiamy certyfikat świadczący o wykonaniu usługi przez firmę Uczymy Auta Polskiego.