dodano 31.07.2018

Dodge uConnect Sirius Navigation MyGig RHW RHR RHP

– polskie menu
– profesjonalny polski lektor
– zmiana regionu USA na EU (Europa)
– aktualizacja mapy do najnowszej wersji (cała Europa)
– aktualizacja oprogramowania