dodano 31.07.2018

Dodge uConnect REN

– aktualizacja oprogramowania
– polskie menu
– zmiana zakresów radiowych z USA na EU